Fakta om Brasil

Størrelse i areal: 8 515 770 km2
Innbyggertall: 206 millioner
Språk: Portugisisk
Viktige eksportvarer: jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøtt og kaffe.

I 150 år har Brasil vært verdens største kaffeprodusent. Tidligere var markedsandelen på verdensbasis opp mot 80%, mens den nå er rundt 30-40% av verdens produksjon. Den kom til landet fra Fransk Guyana på 1700-tallet. Kommersiell produksjon tok virkelig av på 1800-tallet. Det vokste frem store plantasjer med slavedrift som kunne produsere enorme mengder kaffe. Kaffebaronene, som eide plantasjene ble både rike og mektige. I tiden frem mot 1850, gjorde kaffenæringen seg avhengig av slaver, og når britene i 1850 nektet Brasil å drive slavehandel med Afrika, var det mange som fryktet at kaffedyrking som næring skulle bli ødelagt.

Kaffeproduksjonen fortsatte, og hadde en oppsving i perioden 1880-1930. Da det europeiske markedet ble utilgjengelig under andre verdenskrig, ble USA bekymret for at synkende priser skulle få land i Mellom- og Sør-Amerika til å sympatisere med nazister eller kommunisert. De forsøkte da å stabilisere prisene ved å inngå en internasjonal kvote-avtale, som resulterte i stabile kaffepriser. Avtalen, som endret seg noe over tid, varte helt frem til 1989, da Brasil trakk seg ut fordi de nektet å redusere kvotene. De mente de var et så effektivt produksjonsland at de ikke hadde bruk for avtalen. Dette resulterte i et uregulert marked, som igjen første til at prisene falt. Denne krisen skulle gi opphav til Fairtrade-bevegelsen!

Kaffen vi i Justlia Kaffebrenneri brenner nå, kommer fra Carmo de Minas og ligger i delstaten Minas Geiras, nord for Rio de Janeiro og Sao Paulo. Bonden heter Fatima Regina. Gården hennes ligger høyt – nærmere 1400moh.

 Kaffen kan bestilles her: https://www.justliakaffe.no/products/brasil

 

Kilder: www.snl.no, www.medium.com ,
the World Atlas of Coffee – James Hoffman 2014